home |      
   

    
    


        Polka Brześć

GENEZA

Prace nad otwarciem oddziału rozpoczęły się z dniem 18 września 2002, spotkaniem z panią Marią Sulimą na I Konferencji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Polska-Polonia wzajemne oczekiwania”

Komitet Założycielski składał się z 12 kobiet:

Maria Sulima, Walentyna Słabodzieniuk, Irena Kupińska, Eugenia Seredyńska, Nina Juszkiewicz, Genowefa Iwanikowicz, Hermina Gągolska, Emilia Zuk, Maria Parfieniuk, Krystyna Dejnego, Tatiana Popow, Nina Juszkiewicz, Olga Ivaniuk, Emilja Zuk, Alicja Igumnowa, Ludwika Matwiejuk, Olga Juszkiewicz, Raisa Zubielowicz, Janina Bojkowska, Anna Terpiłowska, Danuta Czerwonowska, Wanda Wyżykowska, Jadwiga Mołoczko, Danuta Pobożna, Regina Rusiecka, Irena Kufko, Anna Parfieniuk, Tekla Zboińska.

2 października 2002- został złożony wniosek o otwarcie Polka Brześć przez panią Marię Sulimę oraz podpisano pierwszą umowę dotyczącą Statutu Polka International.

30 marca 2003 została podpisana akceptacja Statutu i pozwolenie otwarcia Polka Brześć przez Polka International oraz podpisano odpowiednie umowy, co do własności znaku towarowego Polka International, z którego to Polka Brześć ma prawo korzystać.

Podpisano odpowiednie umowy, co do własności znaku towarowego Polka International, z którego to Polka Brześć ma prawo korzystać.

20 grudnia 2002 podpisano i wydano pozwolenie otwarcia oddziału.

6 lutego 2004 roku Polska Macierz Szkolna na Białorusi ustanowiła Polka Brześć jako jednostkę strukturalna.

Ilość członkiń około 100 kobiet

ZARZĄD

4.03.2003

Maria Sulima                prezes
Walentyna Butrym        vice prezes
Tania Popov                 skarbnik
Eugenia Seredyńska     sekretarz
Nina Juszkiewicz           ds. spraw zdrowotnych
Irena Kupinska             ds. spraw organizacyjnych

KOMISJA REWIZYJNA

Tatiana Popow
Krystyna Dejnego
Eleonora Jurkowska

CELE

  • Pomoc potrzebującym w zakresie moralnym, materialnym, zdrowotnym
  • Odrodzenie tradycji polskich i obyczajów: Boże Narodzenie, Święta Wielkanocne, 3 Maja, 11 Listopada
  • Ratowanie od zapomnienia historii polskiej, zwłaszcza wybitnych ludzi. Ludzi ziemi polskiej: Maria Radziwiczówna, Julian Niemcewicz, Konstanty Kalinowski, Romuald Traugutt, Tadeusz Kościuszko i innych
  • Działalność artystyczna
  • Nauczanie dzieci i młodzieży kultury, tradycji i piosenek ich ojców i dziadków
  • Profilaktyka i porady medyczne we współpracy z Towarzystwem Lekarzy Polskich w Brześciu

MARIA SULIMA

Kim jest?

Zamieszkała w Brześciu. Jest członkiem założycielem Zjednoczenia Społecznego „Polska Macierz Szkolna” na Białorusi, a od 1998 roku jest prezesem oddziału PMS „Polesie” w Brześciu.

Maria Sulima, z wykształcenia nauczycielka, należy do grona Polaków, którzy od 1998 roku czynnie uczestniczą w odrodzeniu szkolnictwa polskiego na Białorusi. Dzięki jej staraniom i inicjatywie zwiększa się grono uczniów w klasach z polskim językiem wykładowym w szkole nr. 9 w Brześciu, zakładane są nowe punkty nauki języka polskiego w szkołach państwowych i społecznych. Powstały i aktywnie pracują Klub „Młoda Polonia”, Towarzystwo Lekarzy Polskich, Klub Kobiet Polka Brześć, Zespół „Gerbera”, Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Do stałych imprez, kształtujących postawy patriotyczne dzieci i młodzieży, należy konkurs recytatorski „Kresy” w organizację, którego w obwodzie brzeskim pani Maria wkłada wiele sił.

Od 2001 roku organizuje międzynarodowe konferencje poświęcone wybitnym osobistością Polesia: w 2001 roku – Marii Rodziewiczównie, 2002 roku Julianowi Ursyn Niemcewiczowi, 2003 Romualdowii Trauguttowi, a w 2004 roku Tadeuszowi Kościuszko.

Dzięki swoim zdolnościom poetyckim stała się znaną w środowisku Polaków poetką. Wydała kilka tomików swojej poezji w języku polskim.

Jest organizatorką różnych akademii okolicznościowych, wieczorków muzyczno- poetyckich, występów zespołów polskich.

Do tradycji w jej działalności należą spotkania opłatkowe i wielkanocne dla Polaków Brześcia.

Panią Maria Sulima swoją pracą charytatywną jest przykładem dla innych, a jej oddanie sprawie odrodzenia polskości na Białorusi zasługuje na szczególne wyróżnienie.

GŁÓWNE WYDARZENIA 2003

  • 23-25 Maja Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona Romualdowi Trauguttowi i Konstantemu Kalinowskiemu w 140 Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego.
  • Listopad planowana pierwsza wizyta prezesa Polka International Elizabeth Blania- Kacprzyk

Pierwsze spotkanie prezesa Polka International Elizabeth Blania-Kacprzyk z członkiniami założycielkami Polka Brześć.

GŁÓWNE WYDARZENIA 2004

  • 21-23 Maja Międzynarodowa Konferencja Popularno- Naukowa poświęcona Tadeuszowi Kościuszko w 210 rocznice wybuchu powstania Kościuszkowskiego
  • 21-23 Maja II odwiedziny Prezesa Polka International Elizabeth Blania Kacprzyk

 

 

 

 

 

 Polish Women's Association International
 Malmö 2003