home |     
   

    
    


 Polka Grodno

Prace nad otwarciem oddziału rozpoczęły się z dniem 4 marca 2001, listem
od pani Haliny Rudnickiej,
Prezesa Klubu Polskich Kobiet "Grodnianka" wyrażającym chęć powołania
Polka Grodno.

Komitet Założycielski składał się z 14 kobiet:
Halina Rudnicka, Gorosz Swietlana, Anastazja Gowgiel, Antonina
Waniszewska, Rozalia Piątkiewicz, Teresa Plago, Teresa Kryszyn, Teresa
Dudko, Irena Ronik, Barbara Fustoczenko, Leokadia Mircalowa, Janina
Sienkiewicz, Helena Kirwiel, Helena Andruszkiewicz.

8 października 2002 roku została podpisana akceptacja Statutu
oddziału przez Polka International, który został w tym samy dniu
jednogłośnie przyjęty przez Komitet Założycielski. Podpisano odpowiednie umowy, co do własności znaku towarowego Polka International, z którego to Polka Grodno ma prawo korzystać.

20 grudnia 2002 roku Polka Grodno została oficjalnie powołana. W
tym dniu podpisano i wydano pozwolenie otwarcia oddziału.

7 stycznia 2003 roku Polska Macierz Szkolna na Białorusi ustanowiła
Polka Grodno jako jednostkę strukturalna.

ZARZĄD
27.02.2003

Halina Rudnicka prezes
Swietlana Gorosz vice prezes
Helena Andruszkiewicz sekretarz
Antonina Waniszewska skarbnik
Irena Ronik pomocnik skarbinka
Anastazja Gowkiel przewodniczaca ds. gospodarczych
Teresa Plago przewodniczaca Kolka Milosierdzia
Rozalia Piatkiewicz przewodniczaca archiwum

ZARZAD POLKA GRODNO 
04.09.2005
    
Prezes- Halina Rudnicka
Vice Prezes- Irena Sławińska
Sekretarz- Helena Andruszkiewicz
Skarbnik- Antonina Waniszewska
Sprawy Gospodarcze- Anastazja Gowkiel
Kółko Miłosierdzia-Teresa PlagoDokumentacja- Rozalia Piatkiewicz
Dzial Programu-Irena Ronik
Dzial Kulturalno-Oświatowy- Leokadia Miercałowa


KONWENT SENIOREK

Teresa Dudko
Leokadia Miercalowa
Helena Kirwiel


PROGRAM 2003

1. 09.01.03 Zebranie Zarządu.
2. 26.01.03 Dzień Babci
3. 16.02.03 Karnawałowe spotkanie
4. 09.03.03 Dzień Kobiet-spotkanie towarzyskie połączone z
wykładem o życiu i twórczosci Marii Rodziwiczówny
5. 13.03.03 Posiedzenia zarządu. Sprawy bieżące
6. 27.03.03 Pogadanki historyczne. Kościoły Grodna (Fara,
Bernardyny)
7. 02.04.03 Posiedzenie zarządu.Sprawy bieżące
8. 02.04.03 Spotkanie towarzyskie z cyklu "Kobiety potrafia"
konkurs sałatek
9. 27.04.03 Spotkanie Wielkanocne- wystawa palm, pisanek.
10. 28.04.03 Prace porzadkowe na cmentarzu Farnym przy grobach
zolnierzy polskich poleglych w obronie m. Grodna w wojnie 1920 r.
11. 03.05.03 Uroczystosci Uroczystosci okazji 3 Maja
12. 14.05.03 Posiedzenie zarzadu. Prace biezace
13. 18.05.03 Wieczór pamieci Elizy Orzeszkowej
14. 25.05.03 Spotkanie towarzyskie z okazji Dnia Matki
15. 05.06.03 Posiedzenie zarzadu. Sprawy biezace
16. 12.06.03 Msza swieta w intencji czlonkin Polka Grodno
17. 15.06.03 Spotkanie poswiecone dniu pracowników sluzby zdrowia
18. 22.06.03 Wycieczka do Porzecza
19. 23-24.06 "Noc swietojanska"

W listopadzie planowana pierwsza wizyta prezesa Polka International
Elizabeth Blania- Kacprzyk


PROGRAM 2004

Styczen
1. Karnawalowe spotkanie towarzyskie
2. Dzien. Babci
3. Polscy noblisci: Henryk Sienkiewicz

Luty
1. Polscy noblisci: Wladyslaw Reymont
2. Zapusty

Marzec
1. Zebranie towarzyskie z okazji Dnia Kobiet
2. Polscy noblisci: Wislawa Szymborska

Kwiecień
1. Spotkanie Wielkanocne- wystawa palm, pisanek
2. Polscy noblisci: Czeslaw Milosz
3. Prace porzadkowe na cmentarzu Farnym

Maj
1. Zycie i twórczosc rodaczki Elizy Orzeszkowej
2. Spotkanie z okazji Dnia Matki

Czerwiec
1.Spotkanie towarzyskie poświecone Dniu Sluzby Zdrowia
2. Msz. w intencji czlonkin Polka Grodno
3. Uddzial w festiwalu kultur mniejszosci narodowych Grodzienszczyzny
4. Impreza towarzyska "Noc swietojanska"

Lipiec
1. Wycieczka do Bohatyrowicz, miejsca pamieci Elizy Orzeszkowej
2. Wycieczka do Kredowych Gór
3. Wycieczka do Szwecji

Sierpień
1. Wycieczka na uroczystosci nad Kanalaem Augustynowski pt. "Kanal
Augustowski w kulturze trzech narodów
2. Wycieczka statkiem po Niemnie

Wrzesień
1. Dary jesieni- wystawa salatek
2. Pogadanki historyczne: Barbara Radziwillówna

Pazdziernik
1. Spotkanie poswiecone Dniu Nauczyciela
2. Polscy noblisci: Maria Sklodowska-Curie
3. Jesienne prace porzadkowe na cmentarzu Farnym

Listopad
1. Dzien pamieci zmarlych
2. Polscy noblisci: Lech Walesa
3. 10 lecie istnienia klubu Polskich Kobiet i drugi jubileusz
Polka Grodno

Grudzień
1. Zycie i dzialalnosc Antoniego Tyzenhausa- Starosty
Grodzienskiego
2. Kim jestem i czego nauczyc moge inne kobiety: wypiekani
swiateczne, upominki swiateczne, stroiki itd.
3. Spotkanie oplatkowe


Pierwsza wizyta prezesa Polka International w Grodnie 
27 listopada 2003


W sali Polskiej Macierzy Szkolnej

Prezes Polka International Elizabeth Blania-Kacprzyk wraz z prezesem
Polka Grodno, Halina Rudnicka witają przybyłe członkinie
W spotkaniu uczestniczylo okolo 100 kobiet. Kobiety Polka Grodno dowiadują się o wizji, celach Polka International oraz możliwości wymiany doświadczeń. Na sali obecny jest prezes Polskiej Macierzy Szkolnej Stanisław Sienkiewicz.
Po spotkaniu odbyła się wspólna kolacja z zarządem. Stół jak to wedle
starej tradycji polskiej od wypieków i rózności uginał się. Ciasta,
ciasteczka same pyszności.
Na tle portretu Adama Mickiewicza Elizabeth i Orvin Kacprzyk

28 listopada

Drugi dzień wizyty 

Na spotkaniu w biurze Polskiej Macierzy Szkolnej. Prezes Polka Grodno
Halina Rudnicka.
Dyskutujemy na temat sposobu załatwienia sponsorów.

W Konsulacie RP w Grodnie

Od prawej: Konsul Generalny Andrzej Kretowski, Halina Rudnicka prezes
Polka Grodno, Elizabeth Blania- Kacprzyk prezes Polka International,
Konsul Wanda Szwejkowska, mecenas Orvin Kacprzyk.
Przed wejściem do kościoła Fara z członkinią Polka Grodno.
   
Kosciól Fara jest chlubą Polaków mieszkających w Grodnie. Kosciół przez
około 20 lat pilnie strzeżony przez Polaków. Rosjanie zamierzali uczynić z niego magazyny.
Główny oltarz.

 


 

 

 

 Polish Women's Association International
 Malmö 2003