home | o nas | zarząd | wydarzenia | kalendarz | kontakt     
   

    

Wizja, cele, realizacja

Na tej podstronie znajdują się statutowe informacje Polki. 

Historia
Założenia
Działy i komitety


    


Parę słów historii o Polka International

POLKA - Międzynarodowa Asocjacja Polskich Kobiet  została oficjalnie powołana do życia 24-tego października 2000 r., kiedy to odbyło się pierwsze spotkanie uprawomocnionego Zarządu, który we wrześniu tego samego roku został wybrany przez Komitet Założycielski Asocjacji.

Zanim organizacja zaistniała po raz pierwszy w dokumentach szwedzkiego Urzędu Podatkowego w Malmö, co stało się 27 grudnia 2000r., blisko 3 lata  trwały prace przygotowawcze Elizabeth Blania-Kacprzyk - pomysłodawczyni, założycielki i prezesa Polka International.

O co nam chodzi?, Założenia

Zarejestrowana w Szwecji organizacja jest instytucją charytatywną  i parasolową w stosunku do wszystkich innych powoływanych oddziałów POLKA w świecie. Zjednoczenie się Polek i polskojęzycznych kobiet niezależnie od ich krajów zamieszkania oraz kobiet, które powróciły do Polski po długim okresie przebywania poza nią,  poprzez ich ogólne, wspólne zainteresowania i potrzeby wypływające ze środowisk, w których mieszkają - to wizja przyświecająca Twórczyni Asocjacji. 

Podstawowymi celemi, jaki stawia przed sobą POLKA jest niesienie pomocy  w krytycznych życiowych sytuacjach,  promowanie przedsiębiorczości polskich kobiet, pomoc i asystowanie związane z przystosowaniem się do życia w nowym kraju lub po jego powrocie do Polski. Nie mniej ważne zadania Asocjacji  to także ochrona polskiej tradycji i kultury.  POLKA ma też za zadanie szerzyć przyjaźń pomiędzy polskojęzycznymi kobietami na całym świecie, współpracowac z kobietami kraju zamieszkania oraz wzmagać zainteresowanie młodego pokolenia rozsianych po świecie Polaków krajem ich rodziców i dziadków.

W czym pomagamy?

Międzynarodowa Asocjacja Polskich Kobiet korzystając z doświadczeń członkiń oraz ze wsparcia sponsorów stara się pomagać w określonych i uznanych za  trudne sytuacje w jakich może znaleźć się kobieta. Dotyczy to matek, które urodziły niepełnosprawne dziecko, ofiar przemocy domowej, niepełnosprawnych kobiet sportowców.

Po wyjeździe do obcego kraju, lub po powrocie po latach do Polski, kobiety mają często trudności z adaptacją w nowym otoczeniu. POLKA chce im pomagać w wejściu w nowe środowisko, w znalezieniu pracy czy szkoły oraz w nawiązaniu nowych, przyjaznych kontaktów.

By Polki mogły być bardziej przedsiębiorcze, Asocjacja oferuje im pomoc przy uruchomieniu własnej firmy poprzez program "Fluid", a także pomoc w promocji nowo powstałej firmy.

To nie wszystko Pomagamy Polkom w poczuciu życia we wspólnocie zarówno językowej jak i kulturowej poprzez organizowanie wystaw, koncertów, bali i zabaw z polskimi artystami. 

Promujemy i staramy się wyjść na przeciw potrzebom młodego pokolenia poprzez propagowanie sportu i idei olimpijskich, organizowanie konkursu Miss Polonii Szwedzkiej, uczestnictwo i popieranie Miss Polonia International i inne konkursy piękności, organizację i uczestnictwo w obozach i koloniach integracyjnych. Poprzez powołanie oddziału YPI dajemy możliwość zdobywania doświadczeń w prowadzeniu własnych organizacji polonijnych..

Powoływanie oddziałów POLKA na świecie pozwala nam na budowanie network, wymianę doświadczeń oraz zapewnia nam osobisty i biznesowy rozwój. 
Odbywa się na podstawie określonych warunków i umów. 

Jak to właściwie robimy ?

 Niektóre momenty realizacji:

 • Współpracujemy z odpowiednimi organizacjami społecznymi, związkami, klubami krajowymi i zagranicznymi.
 • Organizujemy seminaria, narady, spotkania, zjazdy, konferencje.
 • Otwieramy własne oddziały Polka w świecie 
 • Zakładamy Fundację Polka International w Szwecji i w Polsce
 • Wybieramy Polkę- Kobiete Roku /Krajowo i Międzynarodowo/ 
 • Promujemy i współpracujemy z młodzieżą polonijną
 • Organizujemy Konkurs Miss Polonii of Sweden
 • Integrujemy się z kobietami kraju zamieszkania, budujemy network
 • Organizujemy spotkania ze sławnymi kobietami w świecie.
 • Wspomagamy projektom rozsławiajacych Polskę, szczególnie dotyczących polskich kobiet.
 • Pomagamy dzieciom w edukacji poprzez przydzielenie nagród, rocznego stypendium Polka International Scholarship za szczególne osiągnięcia w sporcie, muzyce, literaturze, muzyce.
 • Pomagamy dzieciom niepełnosprawnym poprzez: darowizny odpowiedniego sprzętu, promowanie, popieranie, organizowanie i otwierania ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce
 • Planujemy własne programy w zależności od potrzeb członkiń i według istniejących możliwości dla osiągnięcia wytyczonych celów statutowych.
 • Rozwijamy wspólne zainteresowania poprzez teatr, sztukę, modę i piękność, sport, literaturę, język polski, lekcje komputerowe, kulinarność.
 • W przyszłości planujemy wydać  międzynarodową gazetę pt. "Polka Forum"
 • Pod koniec 2003 wydamy dwujęzyczny katalog ifnormacyjny, w wersji polskiej i angielskiej pt. "Strona Polki"
 • Posiadamy własna strońę internetową
 • Bedziemy organizowć coroczne spotkania z przedstawicielami lokalnych oddziałów- Chapters International Meeting.
 • Kilka razy w roku organizujemy fantastyczne koncerty z polskimi artystami


  Logo: 
  Asocjacja posługuje się własnym znakiem towarowym, którym są dwa kwiatki- maki, w kolorze białym i czerwonym. Pomysłodawca: Elizabeth Blania-Kacprzyk. Graficzne rozrysowanie wykonał artysta grafik, Pan Damian Cendrowicz z Łodzi. Ostatecznego zatwierdzenia projektu dokonał Pro Rektor Szkoły Filmowej w Łodzi, Pan Stanisław Szymański. 

  Wejście do asocjacji:
  Nastepuje na podstawie zlozenia wniosku o członkowstwo, podpisanego przez dwie rekomendujące członkinie asocjacji, który zostaje rozpatrywany przez Zarząd w terminie do 30 dni od daty złożenia. 

Roczny program oraz kalendarz imprez:
Jest tworzony corocznie, w terminie do końca października danego roku.

Oddziały

Nagroda Polka International Scholarship:
Została przyznana nagroda w postaci wakacji w Szwecji dla uczennicy pierwszej kl. gimnazjum w Racocie, Magdalenie Brukwińskiej za najładniejsze opowiadanie pt. "Paraolimpijczyk", którym zajeła I miejsce w konkursie ogólnopolskim. 

Gazetka:
Zostanie wydana "Strona Polki", w której bedzie dokładnie opisana
historia i działalność asocjacji na przestrzeni lat 2000-2003. 


 

 
 
 Polish Women's Association International
 Malmö 2003