Prezes Informuje          wydarzenia | działalność | kalendarz | oddziały  | sponsorzy |  partnerzy | MPS

    Kwartalnik Prezesa                                             o nas | zarząd | kontakt | archiwum | maki | home  
     
                                                  POLKA INTERNATIONAL  
         
 

Kalendarz 2007

Program i kalendarz imprez 

Kalendarz opracowywany jest na 3 miesiące przed nowym rokiem kalendarzowym. Dochody  uzyskane podczas następnych 5 lat 2007-2011 zostaną przekazane na zakup wyposażenia Hospicjum  Królowej Apostołów dla Dzieci w Mławie.


Dochody z imprez podczas
pierwszych 5 lat działalności 2001-2005 przeznaczone są na otwarcie Polka International Centrum Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży w Polsce w 2006 roku. Plan miał zostać zrealizowany w pierwszm kwartale 2006 roku, ale z powodu wrogiej działalności pewnej grupy osób nie zostały zrealizowane podjęte wspólnie zobowiązania. Pozostaje nam czekać na oficjalne rozwiązanie konfliktu.  


 

 
Styczeń
januari

22-26.01.2007
Trzy dni charytatywności 

27.01.2007
IX Bal Integracyjny

Luty
februari

11.02.2007

Polka Open House 

 

Marzec
mars

8.03.2007
Dzień Kobiet

11.03.2007
Spotkanie ze sławnymi kobietami

 

Kwiecień
april

29.04.2007
Walne Zebranie 2007


28.04 do 5.05.2007
I Kongres 
Polka International

Maj
maj

2.05.2007
Dzień Polonii

2-6.05.2007
"Romantyczny Salon"- wystawa dwóch artystek Janiny Koniecznej- Karczewskiej i Danuty Maślickiej z Polski 

13.05.2007
Odsloniecie Obeliska

24 maj 2007
Szwedzko- Polskie SeminariumCzerwiec


1.06.2007
Dzień Dziecka- spotkanie z autorką bajek bez przemocy Jolanta Horodecką

13.06.2007
Wizyta Minister Spraw Zagranicznych RP w Malmö
 

15.06.2007
Pozegnanie Konsula Generalnego RP w Malmö


23-24.06.2007
Midsommar

Lipiec
juli

21-27.07.2007
XIX Sejmik Działaczy Polonijnych PKOl-u

28.07.2007 
Letnie Igrzyska Polonijne 

Sierpień
augusti

4.08.2007
Zakończenie Letnich Igrzysk 
Polonijnych
- Polka Lwow relacje

4-13.08.2007
Promocja Polka International 
na targach Nolia w Umeå

 

Wrzesień
september

14.09.2007
Wybory Miss Polonia w Polsce

22.09.2007
Spotkanie autorskie pisarki  Jolanty Horodeckiej z dziecmi

23.09.2007
Polka Open House spotkanie autorskie z Jolanta Horodecka    

Październik
oktober


27.10.2007
VII Jubileusz Asocjacji
VII Wybory Miss Polonii of Sweden 2008


 

Listopad
november

6.11.2007

Otwarcie wystawy "Solidarność" przez Ambasadora RP Pana Marka Czyża,  Landskrona

9.11.2007 
Spotkanie w Radhus w Malm
ö

11.11.2007
Akademia Listopadowa Organizacji Polonijnych z Malmo

19.11.2007
Spotkanie z dziećmi w Rzeczycy

30.11.2007
Andrzejki

 

 

 

Grudzień
december 

19.12.2007
spotkanie opłatkowo wigilijne w Konsulacie RP w Malmo

31.12.2007
Sylwester

Polka International zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w kalendarzu imprez.
Dodatkowe akcje, zjazdy, spotkania będą sukcesywnie i na bieżąco wprowadzane do kalendarza. 
 
         
      Copyright ©2000-2007 Elizabeth Blania Kacprzyk.