Prezes Informuje              wydarzenia | działalność | kalendarz |oddziały | sponsorzy |  partnerzy | MPS

    Kwartalnik Prezesa                                              o nas | zarząd |  kontakt | archiwum | maki | home
     
                                                                                                                      POLKA INTERNATIONAL
         
        ZEBRANIE WALNE  2007    
         
   
Prezes Asocjacji Elizabeth Blania Kacprzyk otworzyła zebranie 

Ewa Sokol, sekretarz

Elizabeth Blania Kacprzyk, prezes 

ViolettaGustavsson,
v- prezesMira Bergman,
skarbnik  
 

29 kwietnia 2007 roku o godzinie 16:00. w sali konferencyjnej w Bowlling Centrum w Arlöv odbyło się Walne Zebranie Polka International 2007

Dzień 29 kwietnia 2007 był także pierwszym oficjalnym dniem I Międzynarodowej Konferencji Polka International, która zakończyła się w sobotę 5 maja. Relacje z konferencji będą sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie.

PORZĄDEK OBRAD

Przewodnicząca  Zebrania -Ewa Sokoł; sekretarzem- Marta Styrna, zliczający głosy- 
Violetta Gustavsson i Dorota Mróz; korektorzy- Mira Bergman, Urszula Osteberg

Komitet Wyborczy: Liljana Presz i Mariola Fyen

Z powodu długoterminowego zalegania z opłatami członkowskimi lub nadesłanych własnych rezygnacji nastąpiły znaczne zmiany w liście członkiń na terenie Szwecji.    

Na zebraniu Walnym Asocjacja reprezentowana była w ponad 90% wszystkich prawomocnych członkiń Asocjacji. Nieobecne członkinie reprezentowane były poprzez udzielone pełnomocnictwa.

206 Członkiń z oddziałów Polka w świecie reprezentowane były przez swoich sześciu przedstawicieli:

Polka Grodno, Białoruś- prezes Halina Rudnicka
Polka Brześć, Białoruś reprezentowana przez vice prezesa PG Irenę Slawińską
Polka Lviv, Ukraina- prezes
Krystyna Kostyrko
Polka Rzym, Włochy- prezes Dorota Mróz
Polka Bytom, Polska- vice prezes Marta Styrna
Polka Łódz, Polska- prezes Majka Marquardt

Raport prezesa Asocjacji Elizabeth Blania Kacprzyk składał się z trzech części
- działalności za 2006
- raport darowizn 2006 (dokładny opis znajduje się na stronie pod hasłem Darowizny)
- raport z dokumentacji Asocjacji 2006 i 2000-2005

  RAPORT PREZESA Z DZIAŁALNOŚCI 2006

Strona 1
Strona 2
Strona 3

Jednogłośnie udzielono absolutorium odchodzącemu Zarządowi.

Dokonano wyboru nowego Zarządu, dyrektorów działów, otwarto nowe jednostki strukturalne Asocjacji. In forma cje na ten temat znajdują się na stronie Zarząd

Według Statutu Asocjacji wybory do Zarządu odbywają się, co trzy lata. 
Następne wybory odbędą się w pod koniec kwietnia 2010 roku.

Raport finansowy przedstawiła Urszula Östberg przewodniczącą Konwentu Seniorek /grupa rewizorska   Członkinie z Ukrainy, Włoch, Szwecji i Białorusi.
Raport z działalności 2006 wraz z planami na 2007 Polka Grodno przedstawiła prezes 
Halina Rudnicka 
Do raportu została przedstawiona lista członkiń Polka Grodno 
Raport z Polka Brześć 2006 przedstawiła Irena Sławińska vice prezes  Do raportu dołączono listę członkiń
Raport z działalności 2006 Polka Rzym wraz z planami na 2007  przedstawiła prezes  Dorota Mróz  Do raporu dołączono listę członkiń, 
Prezes Polka Lviv Irena Kostyrko przedstawiła miasto Lviv, działalność 2006 oraz plany na 2007 Do raportu dołączono listę członkiń
Prezes Polka Łódź przedstawiła  akcje z 2006 oraz  plany działania na 2007 rok Do raportu dołączono listę członkiń
Vice prezes Polka Bytom Marta Styrna przedstawiła raport z działalnożci za 2006 oraz plany na 2007 rok Do raportu dołączono listę członkiń
Liljana Presz przewodnicząca Komitetu Wyborczego przekazuje propozycje członkiń na stanowiska do zarządu, dyrektorek, Konwentu Seniorek Liljana Pesz i Mariola Fyen członkinie Komitetu Wyborczego 2007
Wnioski od członkiń przedstawia Hanna Öberg
Danuta Kapergren przedstawiła plan turystyczny dla gości Konferencji Danuta Maslicka zaprosiła na  wernisaż, który odbędzie sie podczas trwania Konferencji Polka International 
Była wieloletnia  vice prezes Polka International Margaretha Zimny z Janiną Blania  Lidia Berqvist, Mira Bergman, Ursula Ostberg
Z reprezentantkami oddziałów Polka w świecie

Zakończenie Zebrania wspólnym zdjęciem  
Skład nowego Zarządu Polka International podany jest na stronie "Zarząd" 

 
             
        Copyright ©2000-2006 Elizabeth Blania Kacprzyk.