Prezes Informuje              wydarzenia | działalność | kalendarz |oddziały | sponsorzy |  partnerzy | MPS
      Kwartalnik Prezesa                                               o nas | zarząd |  kontakt | archiwum | maki | home
   
                                                                                                   POLKA INTERNATIONAL
 
                                 PREZES INFORMUJE


 
 

2008.01.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.01.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
23.03.2007

 

 

 

 

 

04.02.2007

 

 

 

 

 

 

22.12. 2006

16.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

21.10.2006

Proces o srebrna korone Miss Polonii Sweden zakonczony!
2009.01.03
Polka International podczas trwającego w sądzie w Malmo procesu pomiędzy Polką a pozwanymi w dniu 23 pażdziernika 2008 roku wyraziła zgodę na zwrot jedynej sponsorowanej przez Julite Zele na rzecz Asocjacji darowizny.Była to srebna korona z embelmatami Polka i Miss Polonii. Po odcięciu opatentowanych znaków towarowych nie przypominała już korony. Z tego powodu jej darczyńca nie wyraziła ochoty na jej odebranie w dniu 23 grudnia 2008 roku. W kilka godzin póżniej, tego samego dnia Julita Zele telefonicznie poinformowała prezesa Elizabeth Blania Kacprzyk, że dowiedziała się, że właścielem znaku Miss Polonii of Sweden jest Polka International. W związku z tym faktem prosi o przekazanie jej równowartości srebra, która zostanie potwierdzona przez złotnika, który dokonał odcięcia embelamtów. Julita Zele została poinformowana, że zwrot srebra i szkieletu korony nastąpi z końcem stycznia i początkiem lutego 2009 oraz, że osobiście dokona odbioru. Mimo zawartej umowy Julita Zele nie zgłosiła się w wyznaczonym, terminie. W związku z tym pocztą poleconą na adres Julity Zelle odesłano jej rzeczy, których nigdy nie odebrała. Julita Zelle wysłała Asocjacje do komornika z żądaniami zwrotu 7000 kr ,odsetki i koszty adwokackie. Został wytoczony proces sadowy. Julite Zele reprezentował adwokat Stig Bardahl. Polka reprezentowana była tylko przez prezesa Elizabeth Blania Kacprzyk. Jej adwokat wyraził swoje zaskoczenie o dokonanej przez nią umowie oraz o nieodebranej przesyłce pocztowej. Prezes Elizabeth Blania Kacprzyk zaoferowała 500 kr za kortone i srebro. Julita Zelle przegrała proces o koronę. Korona i dodatkowe srebro pozostały w rękach Asocjacji, a Julicie Zelle pozostało zapłacić koszty adwokackie.


30 listopada i 19 grudnia 2007 (ZOP)
Do wszystkich organizacji wchodzących w skład Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji zostały wysłane dwa listy dotyczące sprawy opisanej poniżej. Do dzisiaj tj.29 stycznia 2008 nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.    

Sprawa Zrzeszenia Organizacji Polonijnych
(ZOP)

Informujemy, ze osoby podszywajace sie pod Polka International uzyly naszego numeru rejestracyjnego oraz nazwy skladajac nieprawnie wniosek o przyjecie ich do Zrzeszenia Organiazacji Polonijnych w Szwecji. Wszystkie organiazcje polonijne otrzymaly najnowsza rejestracje Asocjacji (Bevis z dnia 28.02.2007) wraz z druga decyzja Skatteverket z kwietnia 2007. Pod koniec maja 2007 prezes Zrzeszenia Maria Olsson wyrazila swoja pisemna chec przyjecia grupy osob do swojego Zrzeszenia, mimo, ze osoby zostaly pozwane do sadu za nieprawne uzywanie naszego numeru rejestracyjnego oraz opatentowanej nazwy. Do prezesa Marii Olsson zostaly skierowane dwa oficjalne pisma. Do dzisiaj nie otrzymalismy zadnej odpowiedzi. Informujemy, ze ze wzgledu na miedzynarodowy charakter Asocjacji, Polka International nie nalezala i nie bedzie nalezala do zadnych parasolowych organizacji w Szwecji. Zalaczamy w pdf:
List prezesa Zrzeszenia Marii Olsson do w/w grupy osob
Korespondencja od Asocjacji do Marii Olsson:
LIST 1  i LIST 2

Do 5 czerwca 2007 w/w grupa osob miala zlozyc swoja odpowiedz do Urzedu Länsstyrelse. Tlumaczac sie wielka iloscia dokumentacji ze strony Polka International osoby poprosily o przedluzenie, ktore zostalo im przyznane na nastepne 30 dni do dnia 1 lipca 2007. Zamiast merytorycznej odpowiedzi Länsstyrelse 2 lipca 2007 otrzymalo list od nowego pelnomocnika w/w grupy. List z firmy Taxlaw, ktory nie mial nic wspolnego z merytum sprawy jest nastepnym posunieciem przedluzajacym proces odzyskania zlozonych na koncie powierniczym pieniedzy Asocjacji.     

Z okazji wakacji zyczymy wielkich wojazy, mile spedzonego czasu i  slonecznego  usmiechu

16 maja 2007 Polka International wygrala odwolanie zlozone do Sadu Hovrätten Skĺne i Blekinge. Decyzja Sadu w Malmö o odrzuceniu naszego pozwu  przeciwko grupie osob podszywajacych sie pod Polka International zostala obalona przez Hovrätten (Sad Wyzszy).

Informujemy, ze na stronie internetowej grupy osób podszywających się pod Polka International w dziale pt. „kancelaria” jest wiele  informacji, których treść wskazuje na bardzo małe zrozumienie prawa oraz z premedytacja wprowadza w błąd czytelnika.

Wiele materiałów z naszej strony jest skopiowanych i nieprawnie zamieszczonych na stronie w/w grupy. Nielegalne jest także zamieszczenie naszego opatentowanego logo Miss Polonii of Sweden. Informacje o licencji z Biurem Miss Polonia w Polsce„jeszcze nie otrzymałyśmy przedłużenia licencji z Biurem Miss Polonia w Polsce”, sa, co najmniej śmieszne, ponieważ Biuro Miss Polonia w Polsce nie prowadzi z w/w grupa żadnej współpracy i jakichkolwiek rozmów.

Poniżej zamieszczamy wyjaśnienia:

„Spotęgowanie terroru”
Nasze działania NIE sa żadnym terrorem! Nasze działania sa akcjami mającymi na celu uchronienie Asocjacji od przykrych skutków używania naszej nazwy i numeru NIP.

Natomiast terrorem jest: chodzenie po domach członkiń i namawianie ich do nieczystych akcji przeciwko osobom, które popierają prezesa. Terrorem jest zmuszanie osób, które nie podzielają poglądów w/w grupy do podpisywania rezygnacji z bycia członkiem w Asocjacji. Terrorem jest fałszowanie listów członkiń. Terrorem jest fałszowanie faktów. Terrorem jest nazywanie kogoś kryminalista bez ukazania dowodów. Terrorem jest chwytanie się starych ubekowskich metod, aby z niewinnego zrobić złodzieja i kryminalistę. Terrorem jest tworzenie nieprawdziwych historii i ich sprzedaż do innych. Terrorem jest organizowanie potajemnych zebrań, na których opluwa się ludzi nieobecnych. Terrorem jest pisanie listów do państwowych urzędów na dawnych ziemiach polskich celem dokonania przez miejscowa władzę kontroli organizacji polskich. Terrorem jest pisanie listów do kobiet Polek w świecie celem ich zastraszenia i chęcią przejęcia oddziałów Polka. Terrorem jest publikowanie materiałów, które objęte sa przepisami chronienia danych osobowych. Największym terrorem sa akcje przeciwko powstaniu Centrum Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Polsce.

Wielokrotnie informowałyśmy, ze z determinacja będziemy chroniły dobrego imienia i interesów Asocjacji. Ponownie informujemy, ze nadal będziemy podejmowały działania chroniące nas przed nieprawnymi działaniami w/w grupy, która mimo, ze nie ma prawa posługiwania się naszym numerem NIP i nasza nazwa uparcie podszywa się pod nazwę i NIP. Patrz DOKUMENTACJA ASOCJACJI

List od adwokata Asocjacji do agenta artysty Ryszarda Rynkowskiego został wysłany jako informacja, ze nie bierzemy jakiejkolwiek odpowiedzialności za organizacje koncertu mimo, ze umowę podpisano w naszym imieniu i z naszym numerem NIP. List nie zawierał żadnych innych treści jak to sugeruje w/w grupa.
W/w list został oficjalnie przedstawiony przez nas na forum spotkania Rady Koordynacyjnej Organizacji Polonijnych w Malmö w marcu br. Wśród osób znajdujących się na tym spotkaniu były dwie reprezentantki w/w grupy.

List do Teatru Ateneum został wysłany celem powrócenia do dalszych rozmów dotyczących współpracy, która była podjęta z inicjatywy i w imieniu
Elizabeth Blania Kacprzyk. List informował o grupie osób, które podszywają się pod Asocjacje oraz, ze nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za ich działanie.

List do TV Polonia został wysłany, ponieważ podszywającą się pod prezes Asocjacji Edyta Tomczak wykorzystała nieświadomość dziennikarza Jacka Zakrzewskiego, który nakręcił 30 sekund jej wypowiedzi. Na szczecie tylko 30 sekund! bo wypowiedz była lekko mówiąc żenująca dla Polka International.

Informacja pod data 11.05.2007
Sad Wyższej Instancji Hovrätten NIE ma za zadanie wydania wyroku w sprawie prawa do nazwy, ponieważ pozew do Sadu w Malmo nie zawierał takowej merytoryki. Złożony przez Asocjacje pozew mówił o zabronieniu w/w grupie działania w imieniu Polka International. Odwołaniu do Sadu Hovrätten ma jeden cel, aby Sad w Malmo przyjął pozew.

Informacja pod data 10.05.2007
Nie można pisać o „ponownym odroczeniu uprawomocnionego wyroku sadu”, bo po pierwsze nie było żadnej rozprawy w sadzie, a wiec nie było wyroku. Po drugie gdyby wyrok już był uprawomocniony nie było by możliwe od niego się odwoływać. Do sadu został złożony pozew przeciwko grupie osób podszywających się pod Polka International. Treść pozwu nie zawierała NIC innego jak tylko zabronienie grupie osób działania w naszym imieniu. Ponieważ sad uznał, ze pozew nie zawierał prawnych zależności, dlatego nie został przyjęty do rozpatrzenia. W potocznym języku nie była to sprawa dla sadu. Sad nie wydal wyroku tylko wydal raport, dlatego, ze nie było żadnej rozprawy. Pozew do sadu nie został złożony prywatnie przez Elizabeth Blania Kacprzyk tylko przez Asocjacje, której prezesem jest w/w pani. Odwołanie nie polega na tym, aby Asocjacja wyjaśniła, na jakiej podstawie wniosła oskarżenie, (bo już to zrobiła składając sprawę w Malmo). W wypadku Asocjacji odwołanie polega na tym, aby Hovrätten skierował sprawę do Sadu w Malmo celem jej rozpatrzenia. Według prawa szwedzkiego w sytuacji odrzucenia przez sad pozwu cześć kosztów pokrywa strona, której pozew odrzucono. Dlatego tez sad zobowiązał Asocjacje do pokrycia części kosztów pozwanych. Z powodów zdrowotnych prezesa Asocjacji termin odwołania uległ przesunięciu.

Informacja pod data 20.04.2007
Pozew złożony do Sadu, w Malmo nie zawierał żadnych treści związanych z przydzieleniem prawa do nazwy „Polka” jak to w/w grupa opisuje na swojej stronie. Prawo do nazwy i jej skróconej wersji wraz z logo zostało podwojenie opatentowane w PRV. Wlascielem patentów jest Elizabeth Blania Kacprzyk. Patrz na stronie DOKUMENTACJA ASOCJACJI.
Pozew złożony do Sadu w Malmo miał na celu zabronienia w/w grupie działania i występowania w imieniu Polka-Miedzynarodowej Asocjacji Polskich Kobiet. ZALACZNIK POZEW.

Informacja pod data 24.04.2006
W/w załączony dokument nie jest aktualny. W dniu 28 lutego 2007 roku najwyższa jednostka prawna Skatteverket zajmująca się sprawami organizacji w Szwecji na podstawie przedstawionych dokumentów dokonała zmiany. Na ten temat dokładne informacje znajdują się na naszej stronie pod tytułem DOKUMENTACJA ASOCJACJI.

Informacja pod data 30.06.2006
Jest kłamstwem, ponieważ patent o nr. 369856 dotyczy znaku Miss Polonii of Sweden, (MPS) a nie patentu logo Polka International, (które znajdują się zaresjstrowane w PRV pod numerami 382449 i 381251).
Właścicielem patent 369856 MPS, jest Polka – Międzynarodowa Asocjacja Polskich Kobiet. Aby wprowadzić czytelnika w błąd podano, ze nr. 369856 MPS dotyczy logo Polka International. PDF, który zamieszczono na stronie w/w grupy jest to tylko krotka informacja z biuletynu PRV, która dotyczy informacji zmiany adresu MPS, (nieprawnie dokonanej przez Edytę Tomczak). Wykorzystano, znajdującą się w biuletynie nazwę Asocjacji i wystawiono ta informacje na stronę, aby wmówić czytelnikowi, ze Edyta Tomczak jest właścicielem znaku Polka International.
Ponownie informujemy, ze dwa opatentowane logo Asocjacji wraz ze wszystkimi jej nazwami sa w posiadaniu założyciela Polka International. Prawa autorskie do loga Asocjacji od początku istnienia Asocjacji sa własnością założyciela Polka International i sa przekazane na podstawie pisemnej umowy przez artystę grafika w posiadanie Elizabeth Blania Kacprzyk, która nigdy nie zrzekła się ich na rzecz Asocjacji. Dokładne informacje na ten temat w dziale DOKUMENTACJA ASOCJACJI.

Informacja pod data 1.02.2007
Nie jest prawda, ze odrzucenie pozwu znaczy, ze sad przyznał prawa do działania pod nazwa Polka International grupie osób, przeciwko, którym została złożona sprawa. A to, dlatego, ze pozew nie dotyczył wyznaczenia, kto ma prawo do nazwy Polka International. Ponownie powtarzamy, ze pozew miał na celu, aby sad zabronił osobom pozwanych do sadu podszywania się pod Polka International. Proponujemy przetłumaczenie pozwu na język polski, bo pewne osoby maja bardzo duże trudności z jego zrozumieniem lub celowo manipulują jego treścią. POZEW

Strona pt. „Wspierają nas”
Nazwiska osób wymienionych na stronie w/w grupy zostały skopiowane ze strony sponsorów i darczyńców Asocjacji 2000-2005 i zostały bezmyślnie wsadzone na ich stronę. Wśród wymienionych osób jest nazwisko prezesa Asocjacji i mecenasa Orvin Kacprzyk. Informujemy, ze ani prezes ani mecenas wraz z licznym gronem nie należą do osób wspierających w/w grupę.
Należy poinformować, ze webbmasterem strony w/w grupy osób jest Beata Hoffman, która nieprawnie skopiowała strony Polka International, kiedy przez kilka miesięcy zajmowała się „doskonaleniem” stron Asocjacji.

Kopiowanie materiałów ze stron Asocjacji
Informujemy, ze wszystkie materiały (teksty, zdjęcia) zamieszczone pod hasłami umieszczonymi, poniżej sa nieprawnie skopiowane przez Beatę Hoffman i umieszczone na prywatnej stronie Ivy Bordowskiej. Na dodatek, bez zgody właścicieli zostały zamieszczone ich zdjęcia, miedzy innymi prezesa Elizabeth Blania Kacprzyk, mecenasa Orvina Kacprzyk, Violetty Gustavsson, podczas załadunku darowizn i prac na rzecz Asocjacji. Jest to bardzo zabawne i pozbawione jakiejkolwiek logiki, ze w/w grupa szczyci się osobami, które opluwa i rzuca pod ich adresem kłamliwe historie.

Niżej wymienione materiały zostały skopiowane z ogólnego spisu darowizn Asocjacji

2005 Automobil dla Patryka
2004 Darowizna dla Domu Samotnej Matki w Piotrkowie Trybunalskim
Czerwiec przekazanie sprzętu rehabilitacyjnego na rzecz Stowarzyszenia Wspólnota Polska oddział Bielsko Biała
2003 kwiecień zakup i przesłanie sprzętu dla chorego prezesa Polskiego Stowarzyszenia Walki z Kalectwem
Darowizna na sumę 2600 kr dla Fundacji Ludzie Ludziom, Dom Samotnej Matki
Darowizna na sumę 3600 dla Fundacji Mielnica w Koninie
Czerwiec
Darowizna dla Fundacji Ludzie Ludziom Dom Samotnej Matki
Lipiec
Wózek inwalidzki
2002
Abilimpiada w Koninie
Zakup sprzętu w Eriks Hjälp do Lodzi
Przekazanie nagrody pieniężnej i wakacje dla Magdaleny Brukwinskiej
Grudzień
Przekazanie darowizny do Stowarzyszenia Wspólnota Polska
Przekazanie 150 prezentów do Belgradu dla Polka Belgrad celem rozdania ich dla dzieciKOPIOWANIE

Polka- Międzynarodowa Asocjacja Polskich Kobiet „Polka International”, która jest organizatorem i właścicielem wyborów Miss Polonii of Sweden informuje, że była dyr. Biura MPS p.
Beata Hoffman, która obecnie jest webmaisterem grupy osób podszywających się pod organizatora skopiowała i przywłaszczyła materiały, które są własnością Elizabeth Blania Kacprzyk, Polka International oraz Miss Polonii of Sweden. Naruszyła prawa autorskie - copyright prawo: 1960:729 rozdział 1&1,1;1,2;1,5; 1,7; &2; &3; rozdział 7 &53 .

Beata
Hoffman kopiując i wkładając na prywatną stronę Ivy Bordowskiej logo Miss Polonii of Sweden, którego właścicielem jest organizator MPS naruszyła prawo o patentach: 837 rozdział IX &57.

Prywatna strona Ivy Bordowskiej umieszczona jest na serwerze One webb host ing w Kopenhadze.

Kradzież materiałów została zgłoszona do odpowiednich urzędów w Szwecji i w Danii.


Ważna wiadomość!

Informujemy, że nadal pewna grupa osób, nieprawnie
używa nasz numer rejestracyjny 846501-8748 i nazwę Polka International.
Nazwa i znak są podwójnie opatentowane pod numerami 381251 i 382449 
w Urzędzie Patentowym PRV w Szwecji. Właścicielem patentu i 
praw autorskich do nazwy i logo jest założyciel
Asocjacji.    

Patent 3812 51
Patent 38 24 4
Właściciel patentu

Grupa osób nieprawnie korzystając z nazwy
Polka International i numeru rejestracyjnego organizuje różne akcje
.

Informujemy, że nasza Asocjacja NIE ponosi żadnych odpowiedzialności
związanych z działalnością w/w grupy.

Koncert Ryszarda Rynkowskiego ?? ?

Polka- Międzynarodowa Asocjacja Polskich Kobiet „Polka International”
informuje, że NIE jest organizatorem koncertu Ryszarda Rynkowskiego
w dniu 3 marca br. w Lund.

W związku z powyższym Asocjacja nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za jakiekolwiek wydarzenia związane z propozycją proponowaną przez grupę osób pozwanych do sądu szwedzkiego za używanie nazwy i numeru rejestracyjnego Polka International.SWIATECZNE  ZYCZENIA

Nadszedł  czas poinformowania

O napadzie na nasz oddział Polka Grodno na Białorusi dokonanym przez grupę osób przeciwko, której zostały złożone sprawy do sądu . Grupa kobiet z Malmo, które podają się za Polka International były autorkami akcji przeciwko naszym koleżankom zamieszkałym w Grodnie. Napisały list do Ministerstwa Sprawiedliwości w Mińsku celem sprawdzenia wiarygodności istnienia naszego oddziału Polka Grodno. W lipcu br.policja białoruska dokonała napadu i rewizji naszego oddziału i Polskiej Macierzy Szkolnej, w której Polka Grodno jest zarejestrowana. O całym tym incydencie dowiedziały się władze dyplomatyczne w Szwecji. Sprawa odbiła się głośnym echem po całym świecie polonijny m. Protesty przeciwko w/w grupie dotarły do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i innych urzędów w Polsce.

Komentarz pozostawiam dla Państwa


ANDRZEJKI 2006
AKCJA WOSKOWYCH SERC

więcej >

n  
           
           
           
           
  20.09.2006  

POLKA OPEN HOUSE
 
Dla członkiń i zaproszonych gości odbędzie się spotkanie
w Arlövs Bowllingscenter 
w dniu 15 października 2006.
 
Godzina 15:00 - 18:00
Adres: Dalbyvägen 51 (przy Ica) 

Zapraszamy na spotkanie Polka Open House. Spotkanie członkiń Polka International z tegorocznymi kandydatkami wyborów Miss Polonii of Sweden oraz z Miss Polonii of Sweden 2006 Alexandrą Hagel, która z chęcią podzieli się z Państwem swoimi wrażeniami, wspomnieniami z pobytu w Polsce.

   
   15.09.2006  


Szanowne Członkinie Polka International,

 Okres wakacji i urlopów jest już poza nami. Powracamy do normalnych zajęć i obowiązków. Jednak  nie próżnowałyśmy, lato również  było wypełnione ciekawymi  wydarzeniami i spotkaniami. Cała lista wydarzeń z tego okresu została zamieszczona na naszej stronie www.polkainternational.com

Najbliższą planowana przez nas impreza kulturalna są VI wybory Miss Polonii of Sweden wraz z VI rocznicą Asocjacji, które odbędą się podczas koncertu Krzysztofa Krawczyka organizowanego przez firmę Star Promotion w sobotę 7.10.2006. Po koncercie organizowany jest bankiet/kolacja z artystami w klubie Basilika w Lund. Cena kolacji 250 sek. Organizatorem bankietu jest Polka International. Całkowity dochód z bankietu zostanie przekazany na potrzeby Centrum Rehabilitacji dla Dzieci.

Do końca roku mamy w planach zorganizowanie Andrzejek i Balu Sylwestrowego

Pomimo iż wyrządzono Asocjacji ogromna krzywdę, poddano pod wątpliwość sens wartości mojej społecznej działalności staramy się ze wszystkich sił aby sytuacja ta nie zakłócała w żaden sposób zaplanowanych przez Asocjacje akcji na rzecz potrzebujących.

Informuję, że w lipcu br. ruszyły prace remontowe pomieszczeń przeznaczonych na Polka International Centrum Rehabilitacji dla Dzieci w Sieradzu jednak konto Asocjacji jest do wyjaśnienia sprawy zamknięte i nie możemy wypełniać naszych wszystkich zobowiązań finansowych np. wobec ekip remontowych.

Serdecznie pozdrawiam wraz z Zarządem.

Elizabeth Blania Kacprzyk
Założyciel/prezes

 

   
           
  28.08.2006   List do Sponsorów   

   
           
           
  03.08.2006   Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 7 sierpnia,
godzina 14:00 na cmentarzu Powazki w Warszawie.
W uroczystościach pogrzebowych wezmie udział oficjalny reprezentant Asocjacji. 
  

 
   
           
           
  01.08.2006  Dzisiaj 1 sierpnia 2006 o godz. ok 12.00 zmarł STANISLAW JOPEK

   
           
           
  24.06.2006  

 Ważna wiadomość!

Informujemy, że numer rejestracyjny 846501-8748, naszej Asocjacji oraz nazwa i logo "Polka International" jest niezgodnie z prawem używane przez grupę osób. Osoby te pod naszą nazwą prezentują swoją działalność, również na necie. Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na ten fakt.

Zapewniamy, że w najbliższym czasie w/w sprawa zostanie wyjaśniona na drodze sądowej. Jest nam niezmiernie przykro z zaistniałej sytuacji i bardzo przepraszamy naszych członków i  sympatyków za ten przykry incydent.

Na bieżąco będziemy informowały o toczącym się procesie i pragniemy przekazać, że Oficjalna Organizacja Polka International nadal dobrze i sprawnie działa.

   
           
           
  23.06.2006  Z najlepszymi życzeniami wakacyjnymi,
pełnych słońca i radości z kąpieli w cieplych wodach morz i oceanów oraz szcześliwego powrotu do domu
od
Prezesa i Zarzadu Polka International
wraz z 
Alexandrą Hagel Miss Polonii of Sweden 2006
i Beatą Hofman dyr. Biura MPS.

Zapraszamy do oglądania
Konkursu Miss Polonia w Polsce
19 sierpnia 2006 na żywo w TVP
.
>>> wiecej

   
     

      

 
           
  23.04.2006  

Szanowne Członkinie Polka International,

23 kwietnia 2006 roku odbyło się Roczne Zebranie Polka International. Dziękuję wszystkim przybyłym na zebranie członkiniom i gościom.


Serdecznie dziękuję wszystkim oddziałom Polka International za uczestnictwo w tym zebraniu poprzez Wasze pełnomocnictwa. Dziękuję za wsparcie i zaufanie, jakim zostałam ponownie obdarzona.


W następnym roku odbędą się wybory do zarządu Polka International. Będą one połączone z I Konferencją Polka International. Tak jak wszystkim oddziałom jest wiadomo konferencja ma na celu powołanie Kongresu Międzynarodowej Polki. Konferencja planowana jest na miesiąc kwiecień 2007. Dokładne in
formacje na ten temat wraz z raportem Zebrania Rocznego 2006 zostaną rozesłane do oddziałów Polka International w najbliższym czasie.

Nasze najbliższe plany to ostateczna realizacja planu perspektywicznego, jakim jest otwarcie Polka International Centrum Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Sieradzu „Dary Losu”. Został przeprowadzony kurs dla pedagogów z Sieradza z
nowej metody rehabilitacji. Nie chcemy w tej chwili zdradzać, na czym polega metoda. Jedno możemy powiedzieć, że będzie to pierwsze centrum w świecie, które zastosuje nową technikę leczenia dzieci niepełnosprawnych.

W obecnej chwili przygotowujemy się do remontu sal, który chcemy przeprowadzić w okresie wakacji. Oficjalne otwarcie Centrum przewidujemy na trzeci kwartał, br. roku.

Dla dalszego rozwoju Centrum zostaje powołana Fundacja Polka International w Polsce, która otworzy szeroką perspektywę korzystania z różnych projektów unijnych dostępnych na rynku polski
m.

Drugim ważnym wydarzeniem w najbliższym czasie jest moja wizyta w oddziałach Polka na Białorusi połączona z konferencją pani Marii Sulimy –prezesa Polka Brześć oraz odwiedziny
Polka Bytom i Polka Kraków w Polsce.

Zapewne wiele emocji przyniesie nam uczestnictwo w wyborach Miss Polonia w Polsce, w których bierze udział reprezentantka Polonii szwedzkiej Alexandra Hagel- Miss Polonii of Sweden 2006.

Bardzo mocno przygotowujemy się do VI wyborów Miss Polonii of Sweden 2007 połączonych z VI Jubileuszem Polka International.


Serdecznie dziękujemy za miłe listy i wielkie wsparcie, jakie otrzymałyśmy w ostatnim czasie a nadesłane z całego świata.

Z wyrazami szacunku.

Elizabeth Blania Kacprzyk
Założyciel/prezes

 
           
           
  24.03.2006  

Od Zarządu Polka International:

Z dniem 24 marca 2006 roku na posiedzeniu zarządu zostały tymczasowo zawieszone w swoim członkostwie i w wykonywaniu swoich zadań dyrektorki i vice dyrektorki Organów Wykonawczych.
 

Odwołanie miało również zawierać raport finansowy z samowolnej organizacji koncertu Mocarta, który przyniósł Asocjacji straty finansowe, równe 70% rocznego dochodu Asocjacji.

Nie została respektowana Uchwała Zarządu z dnia 4.12.2005 dot. odwołania koncertu w sytuacji zagrażającej finanse Asocjacji.   

Prawo do odwołania minęło z dniem 18 kwietnia 2006. Odwołanie nie napłynęło do Zarządu, co równa się z definitywnym wykluczeniem wyżej wymienionych członkiń ze stanowisk oraz członkostwa w Polish Women's Association.

   
           
     

    

 
  24.10.2005  
V JUBILEUSZ 
"Czasami jedynym, co możemy dla siebie zrobić to być blisko"

Drogie Polki, Szanowne Członkinie Polka International!

24 października 2005 roku minęło pięć lat od naszych urodzin. Pięć lat wytężonej pracy, wiele poświęceń i wielkiego zaangażowania. W czasie tej krótkiej, choć niebywałej w ilości wydarzenia podróży miałyśmy okazję do lepszego poznania
się nawzajem, wymiany doświadczeń i rozwoju osobistego. Miałyśmy możliwość poznania wielu sławnych ludzi wśród nich aktorów, sportowców, malarzy polskich. Na arenie międzynarodowej między innymi poprzez nasze oddziały współpracujemy z około tysiącem Polek w świecie.

Z okazji naszego V Jubileuszu pragnę wszystkim członkiniom Polka International, tym w Szwecji i tym poza nią podziękować za te pięć lat wspólnej podróży. Składam serdeczne życzenia dużo zdrowia, uśmiechu i dalszego zaangażowania. Życzę
siły i dalszych chęci na następne piąć lat. Życzę, abyście zawsze pamiętały, że bogactwo człowieka nie liczy się ilością nazbieranych dóbr, ale mierzy się ilością ich rozdania.

Życzę, abyśmy nadal realizowały nasze hasło "piękno można połączyć z pożytecznym" z tą samą gracją i wdziękiem jak robiłyśmy przez ostatnie piec lat.

Zawsze o Was pamiętająca Prezes.

   
           
           
  13.11.2004  

Konkurs Miss Polonii of Sweden 

Na zasadach wzajemnej wyłączności Biuro Miss Polonia SP. z. o.o., który jest wyłącznym organizatorem Miss Polonia w Polsce wyraziłozgodę na podjęcie współpracy z naszą Asocjacją , której efektem jest nadanie nam tytułu  Licencjonowanego Zagranicznego Przedstawiciela Biura Miss Polonia. W związku z tym zwyciężczyni konkursu Miss Polonii of Sweden 2005 będzie brała udział w finale Miss Polonia 2005 w Polsce. Asocjacja otrzymała również upoważnienie biura do używania logo Miss Polonia podczas imprez związanych z konkursem Miss
 Polonii of Sweden.

Pierwszą kandydatką do Miss Polonia w Polsce była Michaela Sorle Miss Polonii of Sweden 2005  

   
           
           
           
           
         

 

Copyright © 2000-2007. Elizabeth Blania Kacprzyk. All Rights Reserved