Prezes Informuje            wydarzenia | działalność | kalendarz | oddziały  | sponsorzy |  partnerzy | MPS

           Kwartalnik Prezesa                                              o nas | zarząd | kontakt | archiwum | maki | home  
     
        
     Działalność

Don Li Leger
 

                                                     

Rodzaje działalności podzielone z punktu widzenia organizacyjnego:

Działalność perspektywiczna
Działalność terminowa
Działalność doraźna


Współpraca


Copyright
© 2000-2006. Elizabeth Blania Kacprzyk. All Rights Reserved