Prezes Informuje              wydarzenia | działalność | kalendarz |oddziały | sponsorzy |  partnerzy | MPS

                        Kwartalnik Prezesa                                              o nas | zarząd |  kontakt | archiwum | maki | home 
     
                                                                                                                      POLKA INTERNATIONAL
     
Na rocznym zebraniu polka - polish Women Asociation International w dniu 23 kwietnia 2006 powolano Kongres Polka International, który bedzie odbywal swoje zjazdy raz w roku. Pierwszy planopwany Kongres ustalono na kwiecien - maj 2006.


RAPORT PREZESA Z DZIAŁALNOSCI ASOCJACJI
 
         za 2005    
             
       


 I IMPREZY KULTURALNO ROZRYWKOWE

 - 29 stycznia 2005 Karnawałowa Biesiada „Tylko we Lwowie” z 6 osobową grupą artystów  Teatru Kalambur.
Dochód: 2
461,20 sek.

- 6 1,20 marca 2005 Dzień Kobiet. Kabaret Old Spice Girls: z Emilją Krakowską, Basią Wrzesińską i Ewą Kukulską.
Dochód: 743:00 sek.

- 1 maja 2005 Dzień Polonii Kabaret pod Egidą: Jan Pietrzak, Magdalena Zawadzka, Krzysztof Paszek, Rafał Ziemkiewicz. Dzięki trasie koncertowej Kabaretu.
Dochód: 20.190 sek.

- 24 czerwca 2005 midsommar „Wianki” w Lund.
Dochód 1
974 sek.

- 21 październik 2005 na podstawie podpisanej na zarządzie w dniu 8 maja  2005  Uchwały o współpracy z firmą Star Promotion, która była organizatorem trasy koncertowej Mazowsza, Asocjacja reprezentowana była przez dwie członkinie w Komitecie Organizacyjnym koncertu.

Podczas koncertu „Mazowsza” Asocjacja przeprowadza wybory Miss Polonii of Sweden06 oraz obchodziła swój V Jubileusz. Asocjacja nie partycypowała w żadnych kosztach związanych z organizacją koncertu. Asocjacja zobowiązała się do sprzedaży 300 biletów, z których miała otrzymać prowizję w wysokości, 20 sek. za sprzedany bilet. Asocjacja sprzedała 200 biletów, za które otrzymała prowizję w wysokości 6000 sek. Po opłaceniu biletów dla sponsorów Asocjacji i dwóch biletów dla członkiń zarządu dochód z imprezy wyniósł 2 460 sek.

- 30 listopad 2005 „Andrzejki” w Arlöv Bowlling Center.
Dochód 10.091 sek.

- 31.12.2005 Sylwester w Arl
öv Bowlling Center. Dochód został osiągnięty dzięki upartości i wierze w realizację tego projektu dwóch osób Violecie Gustavsson i Ewie Sokół.
Dochód 28.660 sek

 PODSUMOWANIE

 Totalny dochód imprez: 66. 579, 20 sek

 II. WAŻNE SPOTKANIA I WYDARZENIA

 Polka Open House, wernisaże, wystawy, konferencje, sejmiki, zjazdy, oddziały Asocjacji

 1. 11 stycznia 2005 choinka noworoczna Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Asocjacja reprezentowana była przez prezesa Pola International.

2. 18 stycznia 2005 I oficjalne spotkanie z organizatorami regionalnymi wyborów Miss Polonia w Polsce zorganizowane przez Biuro Miss Polonia.

3. 8 marca 2005 spotkanie z panią profesor Marią Łopatkową i z prezesem oddziału Polka Kraków na temat organizowanej konferencji „Pedagogiki serca”

4. 17 kwietnia 2005 spotkanie Polka Open House z gościem dr. Jackiem Prudnickim, który zapoznał nas z osobą Janusza Korczaka

5. 29 kwietnia 2005 spotkanie w Konsulacie z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

6. 5 maja 2005 obchody Europejskiego Dnia Godności Osoby Upośledzonej Umysłowo, które organizowane były przez Specjalny Ośrodek Szkoleniowo- Wychowawczy w Sieradzu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” Reprezentowała Asocjacje prezes Elizabeth Blania Kacprzyk.

7. 7 maja 2005 spotkanie i modlitwa na cmentarzu w Malmo przy grobach polskich więźniów

8. 14 maja 2005 uczestniczyłyśmy w Koncercie i Akademii z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

9. 30-31 maja 2005 I Międzynarodowa Konferencja Profesor Marii Łopatkowej pt. Pedagogika Serca-wychowaniem dla pokoju”. Asocjacja reprezentowana była przez prezesa Elizabeth Blania Kacprzyk, która odczytała własny referat pt.” Emigracja i tożsamość narodowa”.

10. 3 czerwca 2005  uczestniczyłyśmy w wernisażu Katariny Hard organizowanym w konsulacie RP w Malmo

11. 1-5 sierpnia 2005 XVIII Sejmik Działaczy Polonijnych Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Asocjacja reprezentowana była przez prezesa Elizabeth Blania Kacprzyk

12. 6-13 sierpnia uczestniczyliśmy w Letnich Igrzyskach Polonijnych w Warszawie

13. 21-27 sierpnia 2005 spotkanie Polka Open House połączone z wystawę Hanny Bakuły w Malmo.

14. 31 sierpnia 2005 Asocjacja reprezentowana była w Manifestacji Solidarnościowej w Malmo

15. 2 września uczestniczyłyśmy z racji podpisanej umowy z Biurem Miss Polonia w Polsce w wyborach Miss Polonia w Polsce. Michaela Sorle zakwalifikowała się do grupy 20 najpiękniejszych Polek

16. 16 września 2005 uczestniczyłyśmy w spotkaniu w Konsulacie RP z okazji zakończenia misji Ambasadora RP Marka Prawdy

17. 2 października 2005 uczestniczyłyśmy w wystawie „Polska Sprawa jest naszą sprawą” organizowaną przez Polski Klub Filmowy Polonez.

18. 26 październik 2005 odbyła się próbna sesja zdjęciowa z Michaelą Sorle Miss Polonii of Sweden 2005 w Łodzi.

19. 11 listopada 2005 spotkanie w Konsulacie z okazji 87 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

20. 13-17 grudnia 2005 odbyła się druga sesja zdjęciowa Michaeli Sorle Miss Polonii of Sweden 2005 w Łodzi. Po sesji podpisano kontrakt na katalog dla firmy Gatta, której modelką była nasza najpiękniejsza panna polonijna 2005.

Michaela Sorle Miss Polonii of Sweden na bazie podpisanej umowy z największą firmą produkująca rajstopy i bieliznę w Polsce: Michaela stała się twarzą firmy Gatta podczas 2005 roku. Z nią zostały wyprodukowane dwa katalogi jesienny i wiosenny.

Podczas całego roku utrzymywane były ścisłe kontakty z oddziałami Polka w świecie.

  ODZIAŁY POLKA w ŚWIECIE

Polka Grodno- oficjalnie działa od 24.10.2002. Ilość członkiń 81

Polka Brześć-oficjalnie działa od 30.03.2003. Ilość członkiń 30

Polka Lida- oficjalnie działa od 13.06.2004. Ilość członkiń 13

Polka Belgrad- Jugosławia oficjalna data otwarcia 18.11.2002. Ilość członkiń 20

Polka Rzym- Włochy oficjalna data otwarcia7.04.2004. Ilość członkiń 45

Polka Poznań- Polska oficjalna data otwarcia 12.08.2003. Ilość członkiń około 20.

Polka Kraków- Polska oficjalna data otwarcia22.04.2004. Ilość członkiń 12

 Oddziały otwarte w 2005 roku

Polka Lwów- Ukraina oficjalna data otwarcia 10.04.2005. Ilość członkiń 50

Polka Bytom- Polska oficjalna data otwarcia 17.10.2005. Ilość członkiń 15

 Oddziały w trakcie rejestracji:

Polka-Łódz, Polka Szczecin, Polka Mielec, Polka Rzeszów- Polska

Polka Dania, Polka New Zeland,

Podjęto pierwsze rozmowy na temat otwarcia oddziałów w Szwecji Polka Stockholm, Polka Goeteborg.

Planujemy otworzyć oddział w Chinach przed Olimpiadą 2008.

W niedalekiej przyszłości planujemy otworzyć oddziały w USA

Na dzień dzisiejszy poza Szwecja Polka International posiada około 300 członkiń.

 III. POJEDYNCZE AKCJE POMOCY

 - 11 stycznia 2005 roku zostało przekazane w gotówce 5 010 sek do Czerwonego Krzyża dla ofiar katastrofy naturalnej w Azji (grudzień 2004)

- 19.01.2005 - zostały zakupione przez Grażynę Izdebską 2 szt. balkoników i 2 szt. wózków inwalidzkich

- 5 luty 2005 została przekazana darowizna w postaci 25 coli ubrać, zabawę i sprzęt elektroniczny dla Specjalnego Ośrodka Terapeutycznego dla dzieci i Młodzieży z autyzmem w Gdańsku. Liderem przesyłki była prezes Elizabeth Blania Kacprzyk

- 16.02.2005 została przekazana darowizna w postaci 4 coli ubrań dla rodziny Haliny Kaminskiej - Grzeszcz koło Konina. Lider projektu prezes Elizabeth Blania Kacprzyk.

- 3 marca 2005 roku została przekazana darowizna w postaci gotówki 1 000 sek. na potrzeby Internetu trudnych chłopców.

- 12 kwietnia 2005 roku została przekazana darowizna w postaci sprzętu rehabilitacyjnego wartości 5 000 sek. dla Stowarzyszenia „Dary Losu” w Sieradzu. Lider projektu prezes Elizabeth Blania Kacprzyk

- 19 kwietnia 2005 roku została przekazana darowizna w postaci sprzętu rehabilitacyjnego oraz sprzętu technicznego dla Stowarzyszenia „Dary Losu” i Ośrodka Szkoleniowo Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych (SOZT) w Sieradzu.

- 2 maj 2005 została przekazana darowizna w postaci 20 coli z odzieżą i sprzętu technicznego o wartości 6 000 sek. do Stowarzyszenia „Wspólnota Zaborcze”. Liderem projektu była prezes Elizabeth Blania Kacprzyk

- 10 maja 2005 została przekazana darowizna dla chłopca Kristiana Sławińskiego w postaci w wózka inwalidzkiego. Liderem projektu była prezes Elizabeth Blania Kacprzyk.

- 20 lipca 2005 została przekazana darowizna w postaci 27 kg odzieży dla rodziny Krystyny Sawickiej w Lipsku. Liderem projektu była prezes Elizabeth Blania Kacprzyk.

- 27 lipca 2005 została przekazana darowizna w postaci wózka inwalidzkiego dla p. Iwony Frontczak z Warty Kolo Poznania. Liderem projektu była prezes Elizabeth Blania Kacprzyk.

- 30 lipca 2005 została przekazana darowizna dla chłopca Patryka Biskup z Kalisza w postaci nowego automobilu o wartości 10.000 sek.

- 30 sierpień 2005 została przekazana darowizna w postaci rowerka rehabilitacyjnego dla Aleksandry Nyczak zamieszkałej w Kościan.

- Na posiedzeniu zarządu 25 kwietnia 2005 roku została przyznana darowizna w wysokości 1 000 sek. dla Polskiego Domu Dziecka Kolo Wilna. Z braku możliwości przekazania pieniądze nie zostały przekazane. Oczekujemy na pomoc w ich przekazaniu od Konsulatu w Malmö.     

  Podczas całego roku 2005 prezes odbyła kilka dodatkowych spotkań z Stowarzyszeniem

„Dary Losu” i Ośrodka Szkoleniowo Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Sieradzu, z którymi na bazie współpracy zostanie powołany Polka International Centrum dla Dzieci.

 IV. DARCZYŃCY I SPONSORZY POLKA INTERNATIONAL 2005

1. Michaela Sorle przekazała totalnie podczas 2005 roku 4 900 sek. na potrzeby Polka International Centrum Rehabilitacji dla Dzieci w Polsce

2. Julita Zelle przekazała darowiznę wartości 3 000 sek. z przeznaczeniem na srebrną koronę dla celów wyborów Miss Polonii of Sweden

3. Polferries AB przekazali 3 000 sek. na cele wyborów Miss Polonii of Sweden 2006

4. Fredith Eldh z firmą Geromar Trading AB przekazał automobil o wartości 10.000 sek.

5. Elizabeth Wejsflog artystka malarka z Malmö i nasza członkini przekazała obraz na loterie o wartości 6 000 sek.

6. Zammel Władysław przekazał duża ilość sprzętu technicznego w postaci komputerów.

7. Jerzy Okorski przekazał sprzęt elektroniczny

8. Violetta Swarz przekazała 24 coli ubrań, zabawek

9. Grzegorz Kasprowicz z firmą PPH przekazał 60 szt. nowych dziecięcych ubrań

10. Krystyna Gubel przekazała 14 worków ubrań

11. Sebastian Tomaszewicz przekazał 5 coli ubrań

12. Firma Elizabeth B przekazała 30 szt. nowych kurtek i spodni

15. Wybory Miss Polonii of Sweden 2006 miały swoich sponsorów. Na ogólną sumę około 50.000 sek.

16. Największym sponsorem w kategorii platynowego była firma: Saint George Enterprise, mecenas Orvin Kacprzyk,. Dokładny raport sponsorski zostanie umieszczony na stronie internetowej.

 V. MATERIAŁY MARKETINGOWE

 Podczas 2005 roku zostały opracowane pod wyglądem merytorycznym i graficznym przez Elizabeth Blania Kacprzyk 99% wszystkich materiałów marketingowych Asocjacji:

Kalendarz książeczka Polka 2005 w ilości 3 000 szt. w wersji angielskiej tłumaczenie Orvin Kacprzyk J.D

Biesiada Karnawałowa- Teatr Kalambur: plakaty, ulotki, bilety w totalnej ilości 2 200 szt.

Koncert Spice Girls- plakaty, ulotki, bilety 2 500 szt.

Koncert Kabaretu pod Egidą: plakaty, ulotki biletu w sumie na Malmö 2 500 szt.

Kartki Miss Polonia of Sweden z reklama jej uczestnictwa w wyborach Miss Polonia w Polsce 1 000 szt

Zaproszenie na wystawę Hanny Bakuły : 1 000 szt.

Kartki świąteczne: 1 000 szt.

W sumie około 13.000 szt. materiałów marketingowych

Do tego dochodzą: materiały związane z wyborami MPS: szarfy, dyplomy

Na tym raport za 2005 rok zakończono. Raport odczytano na Zebraniu Rocznym 23 kwietnia 2006 roku 

Elizabeth Blania Kacprzyk
Założyciel/prezes

 


 

 
             
        Copyright ©2000-2006 Elizabeth Blania Kacprzyk.