Prezes Informuje              wydarzenia | działalność | kalendarz |oddziały | sponsorzy |  partnerzy | MPS

                        Kwartalnik Prezesa                                              o nas | zarząd |  kontakt | archiwum | maki | home
     
                                                                                                                      POLKA INTERNATIONAL
       
 
 
       

DAROWIZNA dla CARITAS POLSKA

   
   

 

  

logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


2009 01 15
                                                                

POLKA International przekazała wszystkie swoje oszczędności jakie zgromadziła podczas swojej działalności w latach 2000 do 2005 roku dla Caritas Polska.

 
                                   346 948,22 sek równowartość 128 787,18 pl

 
Oszczędności Asocjacji miały być przeznaczone na realizację perspektiwicznego planu Asocjacji 2001 do 2005czyli uruchomienia
Polka Centrum Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Sieradzu. Mimo wielkich nakładów pracy i kosztów jakie poniosła Asocjacja
podczas pięciu lat pracy, Pozwane nie zaakceptowały przekazania pieniędzy na realizacje projektu Polka Centrum. Pozwane w obawie, że takie Centrum przyniesie rozgłos dla Asocjacji, której w wyniku procesu sądowego przestały być jej członkiniami nie zaakceptowały podpisanych wcześniej zobowiązań w stosunku do partnerów projektu, sponosorów, dzieci i ich Rodzin w Sieradzu. 

W listopadzie 2004 roku odbyło się pisemne głosowanie na jedno z trzech Stowarzyszeń z Polski, które miło stać się partnerem w budowie Polka Centrum. Podczas głosowania bardzo szczegółowo Zarząd ocenił warunki i potrzeby finansowe. Z wielką przewagą głosów i punków przetarg na naszą inwestycję wygrało Stowrzyszenie z Sieradza z przedstawionym nakładem inwestycyjnym na sumę 210.000 złoty. Na podstawie głosowania Zarząd podpisał Uchwałę potwierdzającą wynik przetargu.  

uchwala

W wyniku procesu sądowego, o którym informujemy poniżej, zebrane środki Polka International zostały przekazane z konta, które Asocjacja Polka International posiada w Handelsbanku o nr. 108 448 568 dla Caritas Polska.

Mimo, że nasze marzenia wybudowania Polka Centrum w Sieradzu nie spełniły się mamy głęboką nadzieję, że przekazane środki dla Caritas Polska zostaną odpowiednio
zagospodarowane na potrzeby leczenia dzieci niepełnosprawnych, chorych i najbiedniejszych, którzy potrzebują pomocy.

 

Elizabeth Blania Kacprzyk
Założyciel i prezes
wraz z Zarządem

podziekowania
 
 
 przekaz

   
   
   
   
   
   
   


 

 
 
        Copyright 2000-2009 Elizabeth Blania Kacprzyk.