• image1

    Main Banner

  • image1

    XVI POLKA INTERNATIONAL KONGRES

Kongresy Dokumenty prawne Dział listów Prezes informuje Kawa na Ławę Kim jest Polka Kontakt
<

II Dzień IX Kongresu POLKA International

Po śniadaniu był czas na zwiedzanie Malmo I Lund.

Czwartek 4 czerwca 2019 roku zostało przeprowadzone Zebranie Roczne Polka International, które skłądało sie z dwóch bloków.
Obrady trwały do póżnych godzin wieczornych.Podczas Zebrania przedstawiono raporty z działalności poszczególnych oddziałów oraz
przedstawiono plany do końca 2015 roku. W obradach brały udział przedstawicielki naszych oddziałow POLKA International z Grodna, Brześcia, Lwowa, Rzymu, Malmo, Wrocławia, Bytomia, Warszawy.Odczytano raporty z działalności od oddziału krakowskiego i łódzkiego.

Podjęto nowe wyzwania, które szczegółowo opisane są w raporcie z Kongresu i Zebrania Rocznego.