• image1

    Main Banner

  • image1

    XVI POLKA INTERNATIONAL KONGRES

Kongresy Dokumenty prawne Dział listów Prezes informuje Kawa na Ławę Kim jest Polka Kontakt

DAROWIZNA dla Caritas Polska 327.000 sek czyli 129.000 zł

Akcje charytatywne archiwum

Nasza działalność

perspektywiczna

oparta na bazie 5 letniego planu
uchwałą zarządu 2004 12 05 powstanie
Polka International centrum rehabilitacji "Dary losu" dla dzieci i młodzieży w Sieradzu


terminowa

oparta na bazie podpisanych umów

doraźna

oparta na doraznej pomocy i pojedynczych akcjach charytatywnych


Kongresy, zebrania walne


Oddziały Polka International

Wydarzenia cykliczne

miss polonii of sweden
kulturalne
charytatywne
członkowstwo
konferencje i zjazdy

Spotkania ze sławnymi kobietami

Członkinie honorowe

Wieści od członkiń

Spektakularne wydarzenia