• image1

    XVI POLKA INTERNATIONAL KONGRES

  • image1

    Main Banner

Kongresy Dokumenty prawne Dział listów Prezes informuje Kawa na Ławę Kim jest Polka Kontakt
<

III Dzień IX Kongres POLKA International

Po wspólnym śniadaniu w lokalu Sol Rosa w Malmo odbyło się Zebranie Prezydium Polka International Alliance, organizacji, której członkiniami są prezeski oddziałów Polka International.

Po odbytym Prezydium zwiedzano Museum w Malmo oraz złożono kwiaty pod pomnikiem, w darze pamięci od Polaków dla Szwedów za pomoc w czasach Solidarności, którego oficjalne odsłonięcie miało miejsce w dniu 29 maja br.

Po zwiedzaniu miałyśmy wsólny obiad.zaraz po którym odbył się wykład Andrzeja Olkiewicza ze Sztokholmu, autora książki pt. Jak żyć na emigracji. W czasie dyskusji uczestniczki Kongresu dzieliły się wrażaniami z własnego podwórka emigracyjnego.

Następnie zaproszono wszystkich do wspólnej kolacji.