• image1

    Main Banner

  • image1

    XVI POLKA INTERNATIONAL KONGRES

Kongresy Dokumenty prawne Dział listów Prezes informuje Kawa na Ławę Kim jest Polka Kontakt
<

V Dzień IX Kongresu Polka International

Kongres zakończył się udziałem wszystkich członkiń w cotygodniowej, niedzielnej mszy świętej w polskim kościele katolickim na Rosengardzie. Z okazji IX Kongresu organizacja Polka International przekazała wszystkim wiernym w tej parafii i jej księżom obraz Anioła - patrona wszystkich emigrantów namalowany przez lwowskiego artystę piaskiem bursztynowym wraz ze słowami przesłania ”Niech bursztynowy Anioł sprawuje opiekę nad wszystkimi emigrantami”.