• image1

    XVI POLKA INTERNATIONAL KONGRES

  • image1

    Main Banner

Kongresy Dokumenty prawne Dział listów Prezes informuje Kawa na Ławę Kim jest Polka Kontakt

IV KONGRES Polka International 12-16 maj 2010 - Zebranie Walne Asocjacji

2010-05-13

Zebranie Walne Polka International było reprezentowne przez 287 członkinie, osobiście oraz poprzez przekazane pełnomocnictwa.

Polka International Szwecja, reprezentowana była przez obecne na zebraniu członkinie zarządu:
prezesa Elizabeth Blania Kacprzyk, vice prezesa Violette Gustavsson, sekretarza Ewe Sokol, skarbnika Anne Suknik.

Polka Lviv Ukraina, reprezentowana przez prezesa Krystynę Kostyrko, vice prezesa Oryslawę Zenczak, II vice prezes dr Halinę Aker
oraz czlonkinie zarządu Lidję Najda, Irenę Podobynska, Miroslawę Dubyk, Irenę Oleksowa.

Polka Brześć Białoruś, reprezentowała dr Nina Sulima

Polka Grodno Bialorus, reprezentowana przez prezesa Halinę Rudnicka

Polka Roma, Italia, reprezentowana przez prezesa Dorotę Mroz

Polka Łódz Polska, reprezentowana przez prezesa Majke Marquard

Przewodniczącą zebrania została Krystyna Kostyrko, prezes Polka Lviv Ukraina
Sekretarzem zebrania została Orysia Zenczak, vice prezes Polka Lviv Ukraina
Korektorami zebrania zostały Nina Sulima vice prezes Polka Brzesc, Bialorus i Violetta Gustavsson vice prezes Polka International, Szwecja

Po zliczeniu głosów oraz  jednogłośnej akceptacji porządku obrad i stwierdzeniu prawidłowości zwołanego zebrania  zostały odczytane raporty z prac zarządow za rok 2009.

Po przekazaniu absolutorium dla odchodzącego zarządu przystąpiono do przedstawieniu raportu z prac Komitetu Wyborczego.

W głosowaniu jednogłosnie wybrano na stanowiska do Zarządu POLKA- Midzynarodowej Asocjacji Polskich KobietPolka International" 2010/2012 następujące osoby:

Prezes Elizabeth Blania Kacprzyk
Vice Prezes Violetta Gustavsson
Sekretarz Generalny Ewa Sokol
Skarbnik Anna Suknik
Członkini Zarządu Hanna Oberg
Członkini Zarządu Liljana Presz
Członkini Zarządu Krystyna Kostyrko, prezes Polka Lviv, Ukraina


Poza Zarządem do Konwentu Seniorek wybrano:

Przewodnicząca Urszula Ostberg
Członkini Mira Bergman
Członkini Janina Korsznik


Dokonano zatwierdzenia przewodniczących poszczególnych departamentów.
Wiecej na stronie internetowej pod ZARZADEM

Zebranie Walne zakończono poczęstunkiem oraz rozdaniem prezentów od Polka International w postaci bizuterii i zegarków. Pokazna jej ilość została przekazana dla Polka Lviv i Polka Brześć.

Prezes Polka International wraz z Zarządem przekazała na ręce Krystyny Kostyrko, prezesa Polka Lviv limitowaną edycję szala, który był wyprodukowany z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej. Szal o nr 21 z ogólnej ilości 22 mamy nadzieję, że będzie niezapomnianą  pamiątką naszego pobytu we Lwowie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Paniom Polka Lviv za organizacje zebrania oraz  przemiłą i rodzinną atmosferę. Dla tych Pań, ktore nie mogły uczestniczyć osobiście w Zebraniu przesyłamy serdeczne pozdrowienia i podziękowania za przesłane pełnomocnictwa, które dały możliwość reprezentowania i głosowania w ich imieniu.

Serdecznie dziękujemy firmie Star Promotion AB za sponsorowanie prezentw.EBK