• image1

    XVI POLKA INTERNATIONAL KONGRES

  • image1

    Main Banner

Kongresy Dokumenty prawne Dział listów Prezes informuje Kawa na Ławę Kim jest Polka Kontakt

RAZEM możemy WIĘCEJ!

2012-01-25

Polka International we współpracy z Polskim Związkiem Szerzenia Kultury w Malmö reprezentowanym przez Danutę i Wiesława Kapergren w roku 2012 będzie prowadziła akcje mające na celu zbieranie funduszy na budowę Hospicjum dla Dzieci im. Św.Wawrzyńca w Gdyni .

Hospicjum to też życie!

To pierwsza inwestycja tego typu w Polsce na Pomorzu. Pomysłodawcą projektu jest ksiądz Grzegorz Miloch - dyrektor działającego w Gdyni od 24 lat Hospicjum Św. Wawrzyńca, zajmującego się opieką domową i wybudowanego 11 lat temu stacjonarnego hospicjum na Oksywiu. Obiekt przy ul. Dickmana przeznaczony dla dorosłych, jest w nim także jeden pokój, z którego, jeśli jest taka potrzeba, korzystają dzieci.

Stąd pomysł by na potrzeby DZIECI wybudować nowe stacjonarne hospicjum.
Prezydent miasta Gdyni - Wojciech Szczurek informuje, że miasto przekazało na ten cel działkę o powierzchni 3 tys.metrów kwadratowych i wesprze projekt finansowo.

Gotowa już jest koncepcja architektoniczna. W obiekcie oprócz kolorowych pokoi dla 30 dzieci mają znaleść się pomieszczenia dla ich rodzin, sale zabaw z wyposażeniem komputerowym, basen z jacuzzi i hydromasażem. Projekt jest oparty na wzorcach brytyjskich, gdzie opieka paliatywna jest najlepiej rozwinięta. Koncepcja obiektu ma na celu stworzyć nie tylko funkcjonalną i nowoczesną instytucję dla nieuleczalnie chorych dzieci, ale przede wszystkim otoczyć ich przyjazną atmosferą w najtrudniejszym okresie ich życia. Stąd pilna potrzeba zbierania środków finansowych na ukończenie w ciągu dwóch lat tej tak ambitnej i ważnej inwestycji.

I Ty, Drogi Internauto, odwiedzający naszą stronę, pomóż w budowie stacjonarnego hospicjum dla dzieci, wpłacając datki na konto Stowarzyszenia Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni:

75 1240 3510 1111 0000 4318 2794

Bank PEKAO S.A. II O/Gdynia
ul. 10 lutego 8
81-366 Gdynia
Poland

SWIFT CODE: PKOPPLPW
IBAN: PL75124035101111000043182794

 

Więcej informacji znajdziesz na www. hospicjum.gdynia.pl

Dziękujemy.

 

På hospis finns också ett liv

I Gdynia har påbörjats att bygga ett hospis för barn.

Detta är det första, moderna projektet i Polen, som kommer att ta hand om
obotligt sjuka barn i deras slutskede.
Idén har kommit från Grzegorz Milocha, som är föreståndare för ett annat hospis i Gdynia, som finns där sedan 24 år.
Denna anläggning, som heter św. Wawrzyniec, och ligger på Dickmana gatan, är anpassat för vuxna men har ett rum, som användes vid behov för barn.
Under de senaste 11 år har det kommit några barn att stanna där till slutet.

Härifrån har iden kommit till att bygga ett hospis som hjälper barnen att bli behandlade i livets slutskede på ett värdigt och professionellt sätt.
Ordföranden för Gdynia kommun, Wojciech Szczurek informerar att kommunen har skänkt en tomt på 3 tusen kvm. och kommer ekonomisk att hjälpa projektet.

Idag finns det färdig projektering för byggandet av anläggningen.
I projektet kommer det att finnas 30 patientrum med inredning för barnens behov. Bland annat utrymmen för att leka, simma, använda datorer, få massage och träffa sina familjemedlemmar.
Projektet är baserat på de engelska institutionerna, där de mest moderna palativa behandlingar användes.

Målet är att inte bara bygga en modern institution utan framför allt att
skapa en passande och god miljö för allvarligt sjuka barn i deras svåraste
tid i livet. Därför är det så viktigt att ordna det ekonomiska så fort som möjligt för att projektet kan färdigställas under en kort period (cirka 2 år).

Därför vädjar vi till Dig, som läser denna information om detta fantastiska
projekt för barnens skull, att hjälpa till och lämna din gåva för hospis.


75 1240 3510 1111 0000 4318 2794

Bank PEKAO S.A. II O/Gdynia
ul. 10 lutego 8
81-366 Gdynia
Poland

SWIFT CODE: PKOPPLPW
IBAN: PL7512403510111100004318279

 

Mera information finns på www.hospicjum.gdynia.pl

Hjärtligt tack