• image1

    XVI POLKA INTERNATIONAL KONGRES

  • image1

    Main Banner

Kongresy Dokumenty prawne Dział listów Prezes informuje Kawa na Ławę Kim jest Polka Kontakt

22 500skr =10 000 PLN dla Hospicjum dla Dzieci w Gdyni

2013-01-10

22 500 skr, które stanowią równowartość 10 000 PLN
zostały przekazane od POLKA -Międzynarodowej Asocjacji Polskich Kobiet na projekt budowy Hospicjum dla Dzieci w Gdyni. Jest to pierwszy taki projekt w Polsce. Pomysłodawcą projektu jest ksiądz dyrektor Grzegorz Miloch z Gdyni, który od 25 lat prowadzi hospicjum dla dorosłych.Pieniądze zostały przekazane podczas uroczystej mszy świetej w kościele kataolickim na Rosengordzie w Malmo. Hospicjum jest to drugi Polka International projekt perspekiwiczny, któr bedziemy wspierały przez najbliższe 5 lat.