• image1

    XVI POLKA INTERNATIONAL KONGRES

  • image1

    Main Banner

Kongresy Dokumenty prawne Dział listów Prezes informuje Kawa na Ławę Kim jest Polka Kontakt

VII Kongres i Walne Zebranie Polka International

2013-06-03

Odbył się w pięknej nowej siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej w
Grodnie na Białorusi.

Otwarcia dokonała Elizabeth Blania Kacprzyk, założycielka i prezes POLKA
International. Wszystkie Panie przywitał Stanisław Sienkiewicz prezes Polskiej
Macierzy Szkolnej na Białorusi.

Polka International Grodno jest najstarszym i najliczniejszym oddziałem
POLKA International. Ze 117 członkiń obecnych było blisko 100 Pań.
Podczas spotkania została omówiona sprawa powołania YOUNG POLKA of Grodno.

4 czerwca odbyły się wybory do Zarządu Polka International. Powołano
nowy Zarząd na następną 3 letnia kadencję.
5 czerwca odbyły się wybory do Prezydium Polka International Alliance.

Prezes Polka International przedstawiła raport z działalności Zarządu za
okres od 2010 do 2012. Prezeski poszczególnych oddziałów POLKA przedstawiły
raporty ze swojej działalności za 2012 rok.

Kongres poprowadziła prezes Polka International Wrocław profesor
Elżbieta Wozniakowa i Magdalena Pokryszka, poetka i animatorka kultury,
członkini Komisji Rewizyjnej. Podjeto kilka ciekawych wpólnych działań, które
w miare ich realizacji będą opisywane na naszych stronach.

Na zakończenie Kongresu miałyśmy możliwość odwiedzenia polskiego starego
cmentarza , na którym spoczywają prochy znakomitej polskiej poetki Elizy
Orzeszkowej oraz jej Matki Franciszki Widackiej.
Duża cześć cmentarza zajmują groby polskich żołnierzy z 1920 roku oraz
mogiły polskich księży.

Viceprezes Polka International Brześć Maria Sulima zaprowadziła nas do
grobu swojego ojca sp. Ryszarda Ciechanowicza herbu Mogila.
Irena Zaborowska prezes Polka Grodno pokazała miejsce spoczynku swoich
rodziców sp. Leokadja i Władysław Jarmolińscy.

Okres pobytu w Grodnie upłynął w bardzo milej atmosferze. Jest wielka
szkoda, ze Ambasad Białoruska w Sztockholmie i w Kopenhadze została
zlikwidowana.

Okres oczekiwania na wizy w Polsce, to 6 dni. To spowodowało, ze wiele
członkiń ze Szwecji osobiście nie mogło brać udziału w Kongresie.

Serdeczne podziękowania dla Polka International Grodno za wspaniałą
atmosferę oraz organizacje Kongresu.

Do zobaczenia na następnym VIII Kongresie Polka International, który odbędzie się w Sopocie.