• image1

    XVI POLKA INTERNATIONAL KONGRES

  • image1

    Main Banner

Kongresy Dokumenty prawne Dział listów Prezes informuje Kawa na Ławę Kim jest Polka Kontakt

Parę słów o historii Polka International

POLKA - Międzynarodowa Asocjacja Polskich Kobiet  została oficjalnie powołana do życia 24-tego października 2000 roku, kiedy to odbyło się pierwsze spotkanie uprawomocnionego Zarządu, który we wrześniu tego samego roku został wybrany przez Komitet Założycielski Asocjacji.

Zanim organizacja zaistniała po raz pierwszy w dokumentach szwedzkiego Urzędu Podatkowego w Malmö, co stało się 27 grudnia 2000r roku, blisko 3 lata  trwały prace przygotowawcze Elizabeth Blania-Kacprzyk - pomysłodawczyni, założycielki i prezes Polka International.

O co nam chodzi?

Zarejestrowana w Szwecji organizacja jest instytucją charytatywną  i parasolową w stosunku do wszystkich innych powoływanych oddziałów POLKA na świecie. Zjednoczenie się Polek i polskojęzycznych kobiet niezależnie od krajów ich zamieszkania oraz kobiet, które powróciły do Polski po długim okresie przebywania na obczyźnie,  poprzez ich ogólne, wspólne zainteresowania i potrzeby wypływające ze środowisk, w których mieszkają - to wizja przyświecająca Twórczyni Asocjacji. 

Podstawowymi celemi, jakie stawia przed sobą POLKA, są niesienie pomocy w krytycznych życiowych sytuacjach, promowanie przedsiębiorczości wśrod polskich i polskojęzycznych kobiet, pomoc i asystowanie związane z przystosowaniem się do życia w nowym kraju lub po powrocie do Polski. Do założeń Asocjacji należy rownież ochrona polskiej tradycji i kultury. POLKA ma także za zadanie szerzyć przyjaźń pomiędzy polskojęzycznymi kobietami na całym świecie, współpracować z kobietami w kraju ich tymczasowego lub obecnego zamieszkania oraz propagować zainteresowanie młodego pokolenia Polaków rozsianych po całym świecie krajem ich rodziców i dziadków.


W czym pomagamy?

Międzynarodowa Asocjacja Polskich Kobiet korzystając z doświadczeń członkiń oraz ze wsparcia sponsorów stara się pomagać w określonych i uznanych za trudne sytuacjach w jakich może znaleźć się kobieta. Dotyczy to matek, które urodziły niepełnosprawne dzieci, chorych, niepełnosprawnych, niepełnosprawnych kobiet sportowców, a także ofiar przemocy domowej.


Na emigracji lub po powrocie po latach do ojczyzny  kobiety mają często trudności z adaptacją w nowym otoczeniu. POLKA chce udzielać im pomocy w przystosowaniu się do życia w nowym środowisku, w znalezieniu pracy, szkoły oraz w nawiązaniu nowych, przyjaznych kontaktów z ludźmi.

Aby Polki mogły być bardziej przedsiębiorcze, Asocjacja oferuje im pomoc przy zakładaniu i uruchamianiu własnej firmy poprzez program "Fluid", a także pomoc w jej promocji.

Staramy się dawać Polkom w poczucie życia we wspólnocie zarówno językowej jak i kulturowej poprzez organizowanie wystaw, koncertów, bali, zabaw i spotkań z polskimi artystami. 

Promujemy i staramy się wyjść na przeciw potrzebom młodego pokolenia poprzez propagowanie sportu i idei olimpijskich, organizowanie konkursu Miss Polonii Szwedzkiej, uczestnictwo i popieranie Miss Polonia International i inne konkursy piękności, organizację i uczestnictwo w obozach i koloniach integracyjnych. Poprzez powołanie oddziału YPI dajemy możliwość zdobywania doświadczeń w prowadzeniu własnych organizacji polonijnych.

Powoływanie oddziałów POLKA na świecie pozwala na budowanie network, wymianę doświadczeń oraz zapewnia nam osobisty i biznesowy rozwój. Odbywa się to na podstawie określonych warunków i umów.


Jak to właściwie robimy ?

Proces realizacji:

Roczny program oraz kalendarz imprez:


Jest tworzony corocznie i w terminie do końca października danego roku.

Oddziały

Nagroda Polka International Scholarship:

Nagrodę Polka International Scholarship przyznano Magdalenie Brukwińskiej - uczennicy pierwszej klasy gimnazjum w Racocie, za najładniejsze opowiadanie pt. "Paraolimpijczyk", którym zajeła I miejsce w konkursie ogólnopolskim. Dziewczynka dzięki tej nagrodzie miała możliwość spędzenia swoich wakacji w Szwecji.


Gazetka:
Zostanie wydana "Strona Polki", w której będzie dokładnie opisana
historia i działalność Asocjacji na przestrzeni lat 2000-2003.